• Hovedpartnere

    Partnere

Lørdag Lør 7 Oktober Okt
Torsdag Tor 12 Oktober Okt
Lørdag Lør 14 Oktober Okt
Torsdag Tor 19 Oktober Okt
Lørdag Lør 21 Oktober Okt
Torsdag Tor 26 Oktober Okt
Lørdag Lør 28 Oktober Okt
Torsdag Tor 2 November Nov
Søndag Søn 5 November Nov
Torsdag Tor 16 November Nov
Lørdag Lør 18 November Nov
Torsdag Tor 23 November Nov
Søndag Søn 26 November Nov
Torsdag Tor 30 November Nov
I dag 2 Desember Des
Torsdag Tor 7 Desember Des
Lørdag Lør 9 Desember Des
Tirsdag Tir 19 Desember Des
Torsdag Tor 21 Desember Des
Torsdag Tor 28 Desember Des
Lørdag Lør 30 Desember Des
Torsdag Tor 4 Januar Jan
Lørdag Lør 6 Januar Jan
Torsdag Tor 11 Januar Jan
Lørdag Lør 13 Januar Jan
Torsdag Tor 18 Januar Jan
Søndag Søn 21 Januar Jan
Torsdag Tor 25 Januar Jan
Lørdag Lør 27 Januar Jan

Informasjon fra styremøte 10. januar

Det nye styret hadde sitt første styremøte 10. januar.

De vesentlige sakene som var på dagsorden var status for økonomi og sport, samt fordeling av arbeidsoppgaver i det nye styret.

Økonomisk status pr. 31.12.2022 er at det gjennom et enormt engasjement fra sponsorer, Patriotene og øvrige privatpersoner og firmaer er kommet inn betydelige midler til klubben. I tillegg er det gjennomført store kostnadsreduksjoner på lønn for perioden fra januar 2023. Klubbens situasjon er derfor nå kontrollerbar. Det er fortsatt betydelig negativ egenkapital som krever fortsatte, kraftfulle tiltak, men det påløper ikke ny gjeld basert på de nye prognosene.

Foreløpig regnskap for 2022 er klart fra klubben, men er ikke revidert. Vi ønsker likevel å være åpne mot samarbeidspartnere, media og forbund og oppgir derfor tallene med de nødvendige forbehold.

Årsunderskuddet for 2022 er forventet å bli ca. 1,49 mill. og dette gir en negativ egenkapital på ca. 1,82 mill.

Sportslig status pr. d.d. er at klubben har fristilt de spillerne som var ønsket for å sikre økonomisk kontroll. Det er ikke planer om ytterligere endringer i spillerstallen.

Klubben vi inntil videre organisere styret i tre områder. Økonomi og organisasjon, marked og arrangement og sport. Fordelingen på utvalgene er: Økonomi og organisasjon: Per Olav Andersen (styreleder), Arne Uhlen (nestleder) og Kjell Stenberg (vara).

Marked og arrangement: Lars Hanstad (styremedlem), Morten Wangen (styremedlem), Mads Andreassen (styremedlem), Kirsti Jøines (styremedlem), Lars Medby (vara) og Margareta Willman (vara).

Sport: Lars Bergseng (styremedlem), Trond Hårberg (styremedlem) og Nicolai Løland Dolva (vara).

Klubben skal også jobbe frem en kommunikasjonsplan og vil få bistand til dette. Inntil videre er det styreleder Per Olav Andersen som håndterer kommunikasjon vedrørende klubbdrift og økonomi, mens Lars Bergseng kommuniserer alt som er sportsrelatert.

Inntil videre er det besluttet å kjøre styremøte annenhver uke.

Det er fortsatt behov for ytterligere tiltak for å styrke økonomien og det er mange forslag som vil bli vurdert og igangsatt de kommende ukene.