• Hovedpartnere

    Partnere

Søndag Søn 23 Februar Feb
Torsdag Tor 27 Februar Feb
Torsdag Tor 5 Mars Mar
Lørdag Lør 7 Mars Mar
Tirsdag Tir 8 September Sept
Fredag Fre 11 September Sept
Mandag Man 14 September Sept
Lørdag Lør 26 September Sept
Lørdag Lør 3 Oktober Okt
Tirsdag Tir 6 Oktober Okt
Søndag Søn 11 Oktober Okt
Torsdag Tor 15 Oktober Okt
Lørdag Lør 17 Oktober Okt
Tirsdag Tir 20 Oktober Okt
Lørdag Lør 24 Oktober Okt
Torsdag Tor 29 Oktober Okt
Lørdag Lør 31 Oktober Okt
Tirsdag Tir 10 November Nov
Lørdag Lør 14 November Nov
Onsdag Ons 18 November Nov
Torsdag Tor 19 November Nov
Søndag Søn 22 November Nov
Torsdag Tor 26 November Nov
Lørdag Lør 28 November Nov
Torsdag Tor 3 Desember Des
Lørdag Lør 5 Desember Des
Tirsdag Tir 8 Desember Des
Torsdag Tor 10 Desember Des

Positivt årsresultat for Lillehammer Ishockeyklubb Elite i 2019

Årsregnskap og årsberetning publisert

2019 har i likhet med 2018 vært et svært krevende år for Lillehammer Ishockeyklubb Elite. Klubben ble grunnet det store negative økonomiske resultatet i 2018 underlagt handlingsplan av Norges Ishockeyforbund. Dette medfører at klubben må ha positiv egenkapital i løpet av en treårsperiode for å unngå poengtrekk i fremtiden.

Totalt viser årsregnskapet for 2019 et positivt resultat på 27.992,-

Klubben hadde mye av de faste kostnadene fra 2018 med inn i starten av 2019 og dette har medført at det var begrensede muligheter til å iverksette korrigerende kostnadsbesparende tiltak før ny sesong 2019/2020. Det er gjort en formidabel jobb med å redusere kostnader, samtidig som den sportslige satsningen har vært opprettholdt.

Årsresultatet viser en forbedring på kr 1.959.887,- fra 2018, samtidig som det er avdekket og betalt gamle gjeldsposter og regninger fra 2018 i løpet av året.

Hovedpunkter Regnskap 2019

Negative faktorer:

  • Avdekkede kostnader påløpt i 2018: ca 400.000,-
  • Tap/fordringer: 100.000,-
  • Renteutgifter: 176.000,-
  • Sponsorinntekt: ca 300.000,- under budsjett

Positive faktorer:

  • Gaver/Spleis: 200.000,-
  • Arrangement

I tiden fremover anses det avgjørende å arbeide for å sikre klubben god likviditet, og ikke minst forbedre soliditeten. Dette krever vedvarende fokus på kostnader.

Det vil på årsmøte for Lillehammer Ishockeyklubb Elite den 4. juni 2020 redegjøres for mer detaljer knyttet til økonomiske forhold.

Fullstendig årsregnskap for 2019

Årberetning for 2019