• Hovedpartnere

    Partnere

Misvisende overskrift i dagens GD

I dagens GD er overskriften «Hockeyklubben i dyp pengekrise». Dette er en direkte misvisende overskrift.

Det saken omhandler er regjeringens forslag til krisepakke 4 (fra januar til juni 2021), hvor innstillingen fjerner kompensasjonsordningen på 50 % på avlyste kamper.

For alle lagene i Fjordkraftligaen kan det skape store økonomiske utfordringer, hvis det ikke lar seg gjøre å gjennomføre kampene og sluttspillet.

Helsen til spillerne kommer alltid først, og lagene som har hatt smitte i troppen gjennomfører nå «Return to play» programmet, som er opptrening i veldig kontrollerte former frem til Fjordkraftligaen starter opp igjen i starten av februar.

Utfordringen er å finne nok kampdager til å gjennomføre grunnserien og sluttspillet på en måte som ivaretar spillernes helse, samt å bli ferdig før Hockey VM i mai.

Innstillingen fra regjeringen skal behandles i dag, og Norges Idrettsforbund og særforbundene trykker hardt på for at betingelse fra krisepakke 3 videreføres.

Når det gjelder økonomien i Lillehammer Ishockeyklubb Elite så er ikke regnskapet for 2020 ferdig enda, men til tross for alle utfordringene rundt covid 19, har vi kontroll og resultatet ender med grønne tall.

Håper dette var oppklarende.

God helg til dere alle.