• Hovedpartnere

    Partnere

Årsmøte i Lillehammer Ishockeyklubb Bredde og Elite

Styrene innkaller herved til Årsmøte i Lillehammer Ishockeyklubb Bredde og Elite.

Årsmøtet avholdes onsdag 16. juni kl. 18.00 for Bredde og 19.00 for Elite via Teams.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest to uker før årsmøtet, dvs. 2. juni kl. 18.00 for Bredde og 19.00 for Elite. Sakene sendes [email protected] for Elite og [email protected] for Bredde.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest èn uke før årsmøtet på www.lillehammerhockey.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst èn måned, og ha betalt kontigenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lov for Lillehammer Ishockeyklubb Elite § 5 – 8.

Velkommen til årsmøtene.