Styret og daglig leder Atle Svensrud er enige om å avvikle arbeidsforholdet
Publisert: 2023-04-26

Styret i Lillehammer Ishockeyklubb Elite og daglig leder Atle Svensrud er enige om å avvikle Svensrud rolle som daglig leder og sportslig leder i klubben.

2022 har vært et krevende år for begge parter med store økonomiske utfordringer. Daglig leder var også sykmeldt i store perioder gjennom året og klubben har derfor over lang tid hatt en redusert bemanning i administrasjonen. Hans oppgaver både på sport og drift ble derfor i stor grad ivaretatt av andre, så langt det lot seg gjøre.

Når klubben nå staker ut en ny kurs er det naturlig å se på ny organisering av klubbdriften og blant annet så er det naturlig over tid å dele rollene som daglig leder og sportslig leder. Atle Svensrud går av som daglig leder nå, men vil i perioden frem til 30. november 2023 være tilknyttet klubben som konsulent og underlagt styret med konkrete evalueringsoppgaver.

Klubben vil i løpet av kort tid lyse ut stillingen som daglig leder eller klubbsjef og skal bygge en ny organisasjon for både bredde- og elitevirksomheten.

  • Atle har bidratt med mye til klubben i de siste 8 årene, først som frivillig og deretter som ansatt. Styret, som fortsatt er ganske ferske i rollen, vil forsøke å ta vare på den erfaringen gjennom å få evaluert grundig flere driftsområder slik som for eksempel Hockey Classic, spillerlogistikk, innkjøp og drift av kamparrangementer slik at vi beholder denne kunnskapen i hallen, sier styreleder Per Olav Andersen.

  • Jeg har lagt mye i jobben min gjennom alle årene i hallen og har et stort hjerte for klubben. Jobben har vært givende og morsom, men også krevende, særlig under og etter korona-pandemien. Jeg er glad for at jeg har fått jobbe med å bygge lag, være med på spiller- og trenerutvikling, men nå ønsker jeg å prioritere annerledes i forhold til familie, jobb og fritid, og kommer derfor etter hvert til å søke nye utfordringer. Jeg er glad for at jeg fortsatt får bidra med mine erfaringer i en periode. Nå er det viktig for klubben at det kommer inn nye øyne som tar klubben som vi alle er glad i opp til neste nivå, sier daglig leder Atle Svensrud.

For spørsmål, kontakt styreleder Per Olav Andersen, 91886082

Lillehammer Ishockeyklubb
General partnere