• Hovedpartnere

    Partnere

Lørdag Lør 7 Oktober Okt
Torsdag Tor 12 Oktober Okt
Lørdag Lør 14 Oktober Okt
Torsdag Tor 19 Oktober Okt
Lørdag Lør 21 Oktober Okt
Torsdag Tor 26 Oktober Okt
Lørdag Lør 28 Oktober Okt
Torsdag Tor 2 November Nov
Søndag Søn 5 November Nov
Torsdag Tor 16 November Nov
Lørdag Lør 18 November Nov
Torsdag Tor 23 November Nov
Søndag Søn 26 November Nov
Torsdag Tor 30 November Nov
I dag 2 Desember Des
Torsdag Tor 7 Desember Des
Lørdag Lør 9 Desember Des
Tirsdag Tir 19 Desember Des
Torsdag Tor 21 Desember Des
Torsdag Tor 28 Desember Des
Lørdag Lør 30 Desember Des
Torsdag Tor 4 Januar Jan
Lørdag Lør 6 Januar Jan
Torsdag Tor 11 Januar Jan
Lørdag Lør 13 Januar Jan
Torsdag Tor 18 Januar Jan
Søndag Søn 21 Januar Jan
Torsdag Tor 25 Januar Jan
Lørdag Lør 27 Januar Jan

Informasjon etter styremøte, 7. februar 2023

Under følger et kort sammendrag med de viktigste sakene fra siste styremøte som ble avholdt tirsdag 7. februar.

Klubbens kontrollkomite har etablert seg og var med på første styremøte. Det er helt vesentlig å få på plass et godt samarbeid med kontrollkomiteen og gi de tilgang til all informasjon om klubben så som avtaler, kontrakter og innsyn i regnskap.

Status på sport ble også gjennomgått og i løpet av møtet ble også avtalen om salg av Sverre Rønningen bekreftet og signert. Vi har hele tiden vært klare på at Sverre var ønsket videre, men dersom det kom et tilbud som var økonomisk godt og kunne aksepteres av Sverre, ville klubben være nødt til å prioritere det som trengs for å redusere negativ egenkapital og gjeld. Sportsutvalget jobber med neste sesong og det har vært gjennomført møter med trenere og spillere med fokus på både evaluering og videre planer.

Det er også pågående arbeid med klubbens markedskonsept for lagene neste år og samarbeid mellom markedsgruppa i styret og administrasjonen. Det blir sponsormøte og B2B-møte 1. mars.

Økonomisk status ble også presentert, men regnskap for januar er ikke endelig før om en uke. Vi har tidligere rapportert forventet underskudd med en negativ egenkapital på ca. 1,8 mill. pr. 31.12.2022. Det er siden styremøtet for en måned siden gjort en rekke tiltak og prognosen er nå ytterligere forbedret og er nå ca. 1,5 mill. pr. 31.12.2022. Det er også gjort tiltak i januar med blant annet helt nødvendige spillersalg som ytterligere har bidratt til forbedring i januar. Vi holder derfor fast på at målet om å fjerne negativ egenkapital frem til årsmøtet er mulig å oppnå, men det krever fortsatt hardt arbeid og nye tiltak.

Det vil bli avholdt medlemsmøte i månedsskiftet februar/mars.