• Hovedpartnere

    Partnere

Tirsdag Tir 24 Januar Jan
Torsdag Tor 26 Januar Jan
Lørdag Lør 28 Januar Jan
Torsdag Tor 2 Februar Feb
Lørdag Lør 4 Februar Feb
Torsdag Tor 16 Februar Feb
Søndag Søn 19 Februar Feb
Torsdag Tor 23 Februar Feb
Lørdag Lør 25 Februar Feb
Tirsdag Tir 28 Februar Feb
Fredag Fre 3 Mars Mar
Søndag Søn 5 Mars Mar
Tirsdag Tir 7 Mars Mar
Torsdag Tor 9 Mars Mar

Informasjon etter styremøte, 7. februar 2023

Under følger et kort sammendrag med de viktigste sakene fra siste styremøte som ble avholdt tirsdag 7. februar.

Klubbens kontrollkomite har etablert seg og var med på første styremøte. Det er helt vesentlig å få på plass et godt samarbeid med kontrollkomiteen og gi de tilgang til all informasjon om klubben så som avtaler, kontrakter og innsyn i regnskap.

Status på sport ble også gjennomgått og i løpet av møtet ble også avtalen om salg av Sverre Rønningen bekreftet og signert. Vi har hele tiden vært klare på at Sverre var ønsket videre, men dersom det kom et tilbud som var økonomisk godt og kunne aksepteres av Sverre, ville klubben være nødt til å prioritere det som trengs for å redusere negativ egenkapital og gjeld. Sportsutvalget jobber med neste sesong og det har vært gjennomført møter med trenere og spillere med fokus på både evaluering og videre planer.

Det er også pågående arbeid med klubbens markedskonsept for lagene neste år og samarbeid mellom markedsgruppa i styret og administrasjonen. Det blir sponsormøte og B2B-møte 1. mars.

Økonomisk status ble også presentert, men regnskap for januar er ikke endelig før om en uke. Vi har tidligere rapportert forventet underskudd med en negativ egenkapital på ca. 1,8 mill. pr. 31.12.2022. Det er siden styremøtet for en måned siden gjort en rekke tiltak og prognosen er nå ytterligere forbedret og er nå ca. 1,5 mill. pr. 31.12.2022. Det er også gjort tiltak i januar med blant annet helt nødvendige spillersalg som ytterligere har bidratt til forbedring i januar. Vi holder derfor fast på at målet om å fjerne negativ egenkapital frem til årsmøtet er mulig å oppnå, men det krever fortsatt hardt arbeid og nye tiltak.

Det vil bli avholdt medlemsmøte i månedsskiftet februar/mars.