• Hovedpartnere

    Partnere

NTNU legger til rette for toppidrett

  1. April er fristen for å søke høyere utdanning til høsten - hos NTNU kan du kombinere studier med toppidrett.

NTNU har ambisjoner om at det skal være fullt mulig og kombinere en idrettskarriere med studier ved siden av. De sørger for å legge til rette for toppidrettsstudenter så langt det lar seg gjøre.

Seniorrådgiver og toppidrettsveileder ved NTNU Gjøvik, Andreas Hagen, påpeker at det gjerne er en fordel å ha idrettsbakgrunn når man skal inn i studier.

-Opplevelsen av våre toppidrettsstudenter er at de er gode på langsiktig planlegging og strukturert arbeidsinnsats, som kan hjelpe til å prestere best mulig i idretten og på studiet.

Andreas og resten av NTNU har veldig gode erfaringer med toppidrettsutøvere som har valgt å studere på NTNU.

-Vår erfaring er at toppidrettsutøveren håndterer kombinasjonen med toppidrett og studier på en god måte, og kan vise til gode resultater.

Livet som toppidrettsutøver er ofte altoppslukende med hensyn på å få trent og spist nok, restituere tilstrekkelig – samtidig som det ofte følger med en del reisevirksomhet. NTNU ønsker å strekke seg langt for å få en hverdag med toppidrett og studier til å gå opp.

-Vi har en ambisjon om at det skal være mulig å kombinere en idrettskarriere med studier. Vi tilrettelegger derfor studier for toppidrettsstudenter så langt det er faglig forsvarlig og praktisk mulig. Eksempler på tilrettelegging er fleksibilitet ved obligatoriske aktiviteter, utvidet studieløp, og sted for gjennomføring av eksamen, ved behov for det.

-Husk søknadsfristen til de fleste studier på høyere utdanning er 15. April, avslutter Seniorrådgiver og toppidrettsveileder, Andreas Hagen, ved NTNU Gjøvik.