• Hovedpartnere

    Partnere

Tirsdag Tir 24 Januar Jan
Torsdag Tor 26 Januar Jan
Lørdag Lør 28 Januar Jan
Torsdag Tor 2 Februar Feb
Lørdag Lør 4 Februar Feb
Torsdag Tor 16 Februar Feb
Søndag Søn 19 Februar Feb
Torsdag Tor 23 Februar Feb
Lørdag Lør 25 Februar Feb
Tirsdag Tir 28 Februar Feb
Fredag Fre 3 Mars Mar
Søndag Søn 5 Mars Mar
Tirsdag Tir 7 Mars Mar
Torsdag Tor 9 Mars Mar

Status etter møtet 16.12.22

Fredag 16.12.22 ble det avholdt et møte i Eidsiva Arena hvor styret, Rune og Øyvind fra administrasjonen, Nick Dineen og Martin Gran fra spillergruppa, representanter fra sponsorgruppa, NTG, Sparebank 1 Gudbrandsdalen, Eidsiva og kommunedirektøren var tilstede.

Her ble det redegjort for den økonomiske situasjonen og diskutert løsninger på kort sikt og på lengre sikt for å redde klubben.

Det er anslått at vi har et kapitalbehov på i størrelsesorden 3. - 3,5 millioner kr.

På møtet ble det enighet om at sponsorgruppa, Sparebank 1 Gudbrandsdalen og NTG går sammen om å ta kostnaden av en ekstern konsulent for å bistå styret i å finne ut hva som er årsaken til den økonomiske krisen samt bistå med veiledning en periode framover.

Videre vil styret få tilbakemedling fra Sparebank 1 Gudbrandsdalen og Eidsiva på tirsdag kommende uke i hvilket omfang de har mulighet til å bidra.

Alle i sponsorgruppa, Andreassen Blomster AS, Medby AS, G3 Gausdal Treindustrier SA, Mjøs-produkter AS, Husumgruppen AS og Brødrene Lunn AS, går inn med 25% av sitt opprinnelige sponsorbidrag i engangssum for å bidra til en løsning for å redde klubben. De har også sendt ut en mail til de øvrige sponsorene i klubben i går kveld med en anmodning om å gå inn med 15-25% av sitt opprinnelig sponsorbidrag.

Vi vil også benytte anledningen til å takke for det fantastiske engasjementet og stå-på-viljen sponsorgruppen, medlemmer, frivillige og mange andre viser i denne krevende tiden.

Vi lover å holde alle løpende oppdatert i tiden fremover.