• Hovedpartnere

    Partnere

Stig Børresen

Styreleder - Bredde

Gry Finstad Gustafsson

Nestleder - Bredde

Jørgen Vorkinn

Styremedlem - Bredde (sport)

Merethe Gundersen

Styremedlem - Bredde (Økonomi/kiosk)

Knut Gundersen

Styremedlem - Bredde (Hockeyskole)

Ståle Olsen

Styremedlem - Bredde (Utstyr / keepere)

Frode Nystuen

Styremedlem - Bredde (Utstyr)

Brede Dokken

Styremedlem - Bredde (Lagkontakt og dugnadsansvarlig)